ZDRUŽENJE PNEVMOLOGOV SLOVENIJE

Združenje sodeluje pri oblikovanju strokovne medicinske doktrine na področju pnevmologije v sodelovanju
z Bolnišnico Golnik – KOPA, Katedro za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in z Medicinsko
fakulteto v Ljubljani. Sodeluje pri podiplomskem izobraževanju zdravnikov na področju pnevmologije.
(So)organizira strokovne kongrese, simpozije, tečaje, razstave in strokovne sestanke, zlasti s področja pnevmologije.

Sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju pnevmologije. V skladu s statutom sodeluje s SZD,
Zdravniško zbornico Slovenije in z organizacijami s področja pnevmologije.

Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije (npr. European Respiratory Society). Član združenja
lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki deluje na področju pnevmologije.

SLOVENIAN RESPIRATORY SOCIETY

Slovenian Respiratory Society (SRS) works together with the University Clinic Golnik, the Chair of Internal Medicine of the
Faculty of Medicine, and the Faculty of Medicine in Ljubljana in the formation of medical doctrine in the area of pneumology.
It is also involved in the postgraduate education of doctors, and in the development of health network in the area of pneumology.

SRS (co-)organizes congresses, symposia, courses, exhibitions and other expert meetings. In accordance with its Statue,
SRS cooperates with the Slovenian Medical Association, Medical Chamber of Slovenia, and other associations in the area
of pneumology in Slovenia and abroad (e.g. European Respiratory Society).